Tin Doanh ChủTin tức

Sở xây dựng Tỉnh Bến Tre ủy quyền Doanh Chủ tổ chức thi sát hạch kiến thức Môi giới bất động sản

By 31/08/2016April 5th, 2019No Comments

Ngày 25/08/2016 Trường Doanh Chủ  tiếp nhận công văn số 1213/SXD-KT  từ Sở xây dựng tỉnh Bến Tre về việc: phối hợp tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Theo như công văn 1213/SXD-KT Sở xây dựng tỉnh Bến Tre đồng ý ủy quyền cho Công ty Cổ Phần Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ tổ chức thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản. Thời gian ủy quyền kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 đến khi có văn bản của Sở Xây dựng thay đổi việc ủy quyền trên

Cong_van_1213