DỊCH VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, Doanh Chủ hiện có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cùng với các tiện ích khác đáp ứng tốt được nhu cầu dịch vụ phòng học, phòng huấn luyện, đào tạo, phòng hội thảo của các đơn vị.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Mr.Quân: 091 8818 444 – pro1@doanhchu.com

* Hỉnh ảnh phòng học:

203

204

205