HỎI ĐÁP BẤT ĐỘNG SẢN

Dưới đây là những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Bất động sản được học viên của Viện đào tạo Doanh Chủ hỏi và chọn lọc từ các nguồn khác nhau. Rất vui nếu điều này giúp ích cho công việc của bạn. Chúc bạn thành công.

Câu hỏi 1: Vì lý do không còn phôi bằng tốt nghiệp,phải chờ, nên trường cấp bằng tốt nghiệp cho em trễ hơn so với ngày có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời khoảng hơn 10 tháng, nên em không làm được chứng chỉ hành nghề.Em có thể làm chứng chỉ hành nghề bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của em không?

Câu trả lời: