Caravan thư viện 2030 “10 năm đong đầy Chapi”

2019-08-20T11:31:28+07:00

Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng với 700 thành viên trên đoàn xe 200 ô tô mang yêu thương, sự sẻ chia từ miền xuôi lên vùng đất Ninh Sơn, Ninh Thuận. Tập thể nhân viên Doanh Chủ tham dự lễ trao tặng thư viện tại trường tiểu học Ma Nới Chuyến đi [...]