Dưới đây là những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Quản lý vận hành chung cư – tòa nhà được học viên của Viện đào tạo Doanh Chủ hỏi và chọn lọc từ các nguồn khác nhau. Rất vui nếu điều này giúp ích cho công việc của bạn. Chúc bạn thành công.


Đáp: Mục 3.2.3 phần IV Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng quy định: “Đối với căn hộ trong nhà chung cư thì ghi diện tích sàn căn hộ (trừ diện tích mặt bằng tường, khung cột chung) và không ghi diện tích sử dụng chung của nhà chung cư vào giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.”.

Đáp: Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Điểm a Khoản 3 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: “Kiểm tra, xác định tư cách đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự hội nghị; trường hợp ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp”. Về văn bản ủy quyền hợp pháp, Sở Xây dựng đề nghị Ông (bà) liên hệ với Sở Tư pháp để được hướng dẫn.

Đáp: Quý anh/chị có thể xem qua Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 03 năm 2018 cụ thể như sau:

Điều 2. Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1. Căn cứ vào khung giá quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này, chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm tính toán, xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 30 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

Đơn vị tính: đồng/m2 thông thủy/tháng

Loại

Mức giá tối thiểu

Mức giá tối đa

– Nhà chung cư không có thang máy

500

3.000

– Nhà chung cư có thang máy

1.500

6.000

Mức giá trong khung giá quy định tại khoản này chưa có các dịch vụ gia tăng (tắm hơi, bể bơi, internet, sân tennis, truyền hình cáp hoặc các dịch vụ gia tăng khác) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

3. Trường hợp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Các chi phí cấu thành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư: bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

5. Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện thu kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư từ chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư hàng tháng, cụ thể:

Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư của chủ sở hữu, người sử dụng

=

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư (đồng/m2/tháng)

x

Phần diện tích (m2) sử dụng căn hộ hoặc diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư

6. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 5 Điều này và Điều 31 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đáp: khu biệt thự không bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ . Còn hệ thống xử lý nước thải không bắt buộc ký hợp đồng bảo trì, nhưng bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng / lần và bắt buộc nước phải đạt. Cụ thể, về xử lý nước thải thì cũng giống như văn phòng, chung cư, khu compoud,…luật chưa bắt buộc cụ thể phải ký hợp đồng bảo trì nhưng bắt buộc đạt chuẩn đầu ra. Do đó nôm na là phải có đơn vị vận hành và bảo trì thì mới duy trì mức chuẩn được. Còn về bảo hiểm bắt buộc thì các biệt thự đơn lập hay tứ lập thì không bắt phải mua, trừ khi khối thể lớn hơn 3.000m³ hay 5.000m³ (Tham khảo chi tiết tại Nghị định 79//2014/NĐ-CP và Nghị định 46/2015/NĐ-CP) 

Đáp: Có rất nhiều cách, đơn giản nhất có thể bầu như bình thường nhưng thêm 1 bước, cụ thể là chia sẵn các thành viên ứng cử ở mỗi block vào các cột khác nhau(3 cột), sau đó nêu điều kiện phiếu bầu hợp lệ là phải bầu tối thiểu 1 cột 1 ứng viên.