Tư vấn

TƯ VẤN

By 10/09/2020No Comments
Lĩnh vực vận hành nhà chung cư, tòa nhàTư vấn quản trị tòa nhà
Đại diện pháp lý cho cư dân.
Listing quảng cáo các đơn vị dịch vụ (Từ cây xanh đến phần mềm quản lý tòa nhà)
Cung cấp dịch vụ báo cáo đánh giá chất lượng quản lý độc lập.
Tiếp nhận và đánh giá công nghệ của tòa nhà (từ giữ xe tới thang máy, chiếu sáng….)
Lĩnh vực quản trị doanh nghiệpChiến lược công ty
Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp
Tái cấu trúc công ty
Xây dựng hệ thống ISO
Xây dựng hệ thống BSC & KPI
Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty