KHÓA HỌC ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=pjJksSAi3cw&t=3s

Điều tạo nên sự khác biệt tại

Liên kết thuê phòng đào tạo

Biểu phí

Học viên nghĩ gì về Doanh Chủ

Tôi làm Ban quản trị đã được 2 nhiệm kỳ, tôi nhận ra chỉ với nhiệt tình, trách nhiệm thì vẫn chưa đủ. Tôi cám ơn Doanh Chủ đã tổ chức khóa học! Qua đó chúng tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm từ các Ban quản trị nhà chung cư bạn để vận dụng cho nhà chung cư của tôi.

Đào Ngọc ChươngBan quản trị CC Him Lam

Thay đổi nhiều suy nghĩ sai trước kia và nhiều kiến thức bổ ích khác. Tuy có phức tạp khó hiểu nhưng làm tiền đề cho tương lai!

Nguyễn Thanh LongHọc viên lớp Phong thủy ứng dụng khóa 32

Rất thích các chuyên đề của Thầy. Chuyên đề nào cũng hay, đơn giản nhưng rất quan trọng. Rất hài lòng và thích chuyên đề của thầy Duyên Linh, cả về nội dung và phương pháp giảng dạy của Thầy

Đinh Xuân ThảoNhân viên Môi giới BĐS

Nhờ đi học ở Doanh Chủ mà mình không còn mông lung về những điều Luật áp dụng cho Doanh nghiệp, cũng như những biểu mẫu dành cho dân kiểm soát viên mà mình không tự tìm được ở ngoài hay học ở nơi khác. Các giảng viên và học viên cùng lớp cũng chia sẻ cho mình nhiều kinh nghiệm thực tế như là những định khoản dễ xảy ra sai phạm nằm ẩn mà trước đây mình không để ý đến.

Anh PhongCông ty SHTPCO - Học viên lớp Kiểm soát viên

Rất thích các chuyên đề của Thầy. Chuyên đề nào cũng hay, đơn giản nhưng rất quan trọng. Rất hài lòng và thích về khóa học của thầy Duyên Linh, cả về nội dung và phương pháp giảng dạy của Thầy

Đinh Xuân ThảoHọc viên lớp Phong thủy ứng dụng khóa 34