Thông tin Thi sát hạchTin tức

Kết quả Thi sát hạch CCHN Môi giới BĐS đợt 39 [27/09/2020]

By 30/09/2020December 30th, 2020No Comments

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 39 ngày 27/09/2020

Click vào download kết quả: THONG BAO KET QUA THI dot 39