Thông tin Thi sát hạchTin tức

Kết quả Thi sát hạch CCHN Môi giới BĐS đợt 44 [04/04/2021]

By 05/04/2021April 7th, 2021No Comments

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 44 ngày 04/04/2021

Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 44