Tiến sĩ Nguyễn Công Bình

Bằng cấp, chứng chỉ

 • Năm 2015: Tiến sỹ Kinh tế Khoa học – Trường Đại học Nông nghiệp Hoa Trung – Vũ Hán – Trung Quốc.
 • Năm 2007: Thạc sỹ Kinh tế – Chuyên ngành Kinh tế Phát triển – Đại học Kinh tế TP .HCM.
 • Năm 2007: Chứng nhận “Quản lý hàng tồn kho” – Viện nghiên cứu kinh tế Châu Á.
 • Năm 2005: Chứng nhận “Xã hội học quản lý” – Đại học Xavier – Philippines.
 • Năm 2003 – 2004: Chứng nhận “Kinh tế học ứng dụng dành cho Chính sách công” – Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
 • Năm 2002: Chứng nhận “Kỹ thuật lựa chọn dự án” – Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.

Quá trình công tác

 • Từ năm 2015 đến nay: Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác Quốc tế – Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II.
 • Từ năm 2000 đến năm 2015: Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh – Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II.
 • Từ năm 2003 đến 2011: Quản lý đào tạo cho Viện Tài chính kế Toán và Tin học, 802/1 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.
 • Từ năm 2015 đến nay cộng tác giảng dạy với trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 • Từ năm 2009 đến năm 2011 cộng tác giảng dạy với trường Đại học Hoa Sen.
 • Từ năm 2005 đến năm 2011 cộng tác giảng dạy với trường Đại học Kinh tế TP .HCM.
 • Tập huấn “Dịch vụ chăm sóc khách hàng” cho đội ngũ nhân viên của Trung tâm Ngoại ngữ Cleverlearn.
 • Tập huấn “Dịch vụ chăm sóc khách hàng” cho đội ngũ nhân viên của Công ty TNHH INDICO.

Các học bổng đã nhận

 • Năm 2011: Học bổng Chính phủ Việt Nam, học tại Trường Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
 • Năm 2005: Học bổng của Chính phủ Đức, học tại trường Đại học Xavier – Philippines.
 • Từ năm 2003 đến năm 2004: Học bổng Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
 • Từ năm 1998 đến năm 2000: Học bổng của Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Các hội thảo quốc tế đã tham dự

 • Năm 2016: Hội thảo “An ninh lương thực” – Singapore.
 • Năm 2008: Hội thảo “Marketing nông nghiệp” – Bangkok – Thailand.

Khả năng ngoại ngữ

 • Tiếng Anh: TOEFL(PPT) 517 – IIE Vietnam.
 • Tiếng Hoa: HSK cấp độ 4 (264/300).

Các ấn phẩm đã xuất bản

 • Cẩm nang dành cho chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. (NXB Giao thông vận tải)
 • Quản lý chuỗi cung ứng. (NXB Thống kê)
 • Quản lý chiến lược chuỗi cung ứng. (NXB Thống kê).
 • Phân tích báo cáo tài chính – Đồng tác giả (NXB Thống kê).

Các công trình khoa học đã công bố

 • Năm 2015: Phân tích hiệu quả của chính sách hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam – China Academic Journal Electronic Publishing House.
 • Năm 2014: Các yếu tố thành công của các HTX Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long – International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM).
 • Năm 2014: Các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của các HTX Nông nghiệp – Trường hợp của Đồng bằng sông Cửu Long – Agricultural Research.
 • Năm 2013: Thành viên nhóm nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế, chính sách và PTNT, đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách liên kết trong sản xuất – tiêu thụ mía đường và điều ở Việt Nam” (Chủ nhiệm: TS. Bảo Trung)
 • Năm 2008: Thành viên nhóm nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế, chính sách và PTNT, đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc hình thành và phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam” (Chủ nhiệm: ThS. Bảo Trung)

Các chuyên đề đã giảng dạy

 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng.
 • Quản trị sản xuất và tác nghiệp.
 • Lập kế hoạch kinh doanh.
 • Quản trị Logistics.
 • Tổ chức quản lý các hoạt động dịch vụ.

Khóa học Giảng viên đứng lớp