Đối tác / InhouseKhóa học InhouseTin Doanh Chủ

[Doanh Chủ + Đại Phát Group] Chứng chỉ Hành nghề Kinh doanh Bất động sản

By 16/06/2022No Comments

Từ ngày 08/4/2022 đến 22/4/2022, ngay tại sàn giao dịch của Đại Phát Group đã diễn ra khóa học Chứng chỉ Hành nghề Kinh doanh Bất động sản do Viện Đào tạo Doanh Chủ tổ chức Inhouse tại doanh nghiệp.

Với số lượng 30 học viên, các buổi học đã diễn ra đầy nghiêm túc và sinh động.

Hy vọng rằng, với những kiến thức đã được đội ngũ Giảng viên đầy kinh nghiệm của Doanh Chủ cô đọng lại, sẽ hỗ trợ thật tốt các anh chị học viên trong quá trình làm việc.