Cơ hội nghề nghiệp

[ANABUKI] TRƯỞNG BAN VẬN HÀNH – CN HÀ NỘI

By 30/03/2021No Comments

Mô tả công việc:

 • Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án cùng tiêu chuẩn từng chức danh công việc, định biên nhân sự theo từng dự án
 • Lập kế hoạch, ngân sách hoạt động hàng năm tại dự án trình GĐ chi nhánh/GĐ vận hành trụ sở chính xét duyệt
 • Xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong quản lý toà nhà/chung cư
 • Xây dựng các Quy trình tác nghiệm, biểu mẫu, sổ tay hướng dẫn,… trong quản lý toà nhà/chung cư

Quản lý điều hành

Tài chính

 • Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu tài chính trước GĐ chi nhánh và GĐ vận hành trụ sở chính
 • Xem xét, kiểm tra các khoản chi phí tại bộ phận và các dự án trước khi trình GĐ chi nhánh và GĐ vận hành trụ sở chính
 • Tư vấn GĐ chi nhánh các giải pháp quản lý tài chính tại dự án
 • Đề xuất, khuyến nghị chi tiêu tài chính trong quá trình quản lý vận hành.
 • Tham gia lựa chọn các nhà thầu cung cấp dịch vụ

Kinh doanh

 • Xây dựng kế hoạch khai thác các dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng nhằm tạo nguồn thu cho chi nhánh
 • Phối hợp với các phòng/ban khác tham gia khảo sát, đánh giá dự án mới

Tổ chức vận hành

 • Ra các quyết định và đề xuất, giải pháp hợp lý, kịp thời trong quá trình quản lý vận hành hệ thống
 • Hỗ trợ PM dự án giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý vận hành
 • Tư vấn GĐ chi nhánh và GĐ vận hành trụ sở chính các giải pháp, phương thức quản lý vận hành hệ thống

Quản lý nhân sự bộ phận

 • Tổ chức quản lý nhân sự trực thuộc bộ phận: Giao mục tiêu công việc, đánh giá, hướng dẫn/đào tạo, khen thưởng/kỷ luật,…
 • Thực hiện đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ nhân sự tại các dự án
 • Báo cáo công việc cho cấp trên theo yêu cầu

Địa điểm làm việc:

Tại văn phòng chi nhánh Hà Nội: Tầng 17 Discovery Complex Tower, 302 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  và các địa điểm khác theo yêu cầu công việc

YÊU CẦU NĂNG LỰC:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Hiểu sâu rộng về hoạt động quản lý vận hành ngành nghề kinh doanh
 • Quản lý điều hành
 • Tiếng anh giao tiếp thành thạo

Thu nhập: 25 – 30tr

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu

 • Sáng: 8h30 – 12h00 Hoặc: 9h00 – 12h00
 • Chiều: 13h00 – 18h00 Hoặc: 13h00 – 18h30