Tin Doanh ChủTin tức

Công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

By 24/06/2016January 18th, 2021No Comments

Ngày 21/6 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo như Quyết định số 549/QĐ-BXD vừa mới được ban hành thì Bộ Xây dựng công nhận Cty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh chủ có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo vận hành nhà chung cư tại các điểm:

– Địa điểm tổ chức đào tạo lý thuyết: lầu 2 số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

– Địa điểm tổ chức đào tạo thực hành: Lô C46, khu đô thị An Phú An Khánh, đường 2, phường An Phú, quần 2, TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định cũng nêu rõ cơ sở phải tổ chức đào tạo theo đúng địa điểm, danh sách giảng viên, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và có giá trị trong thời hạn là 5 năm.

Trường Doanh Chủ đã có giấy phép công nhận việc đào tạo khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư từ lâu, quyết định mới này là update sự công nhận do Luật có thay đổi, chương trình học cũng như bằng cấp cũng đã có sự điều chỉnh cho phù hợp hơn.

giấy phép đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư

giấy phép quản lý chung cư