BLACK FRIDAY – HỌC SAY MÊ

Viện đào tạo Doanh Chủ ưu đãi 50% học phí khi học viên đăng kí khoá học bất kỳ :

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH BĐS
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUNG CƯ
BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ
QUẢN LÝ TOÀ NHÀ
PHONG THUỶ ỨNG DỤNG

👉Chỉ cần hoàn tất thủ tục đăng ký trong ngày THỨ SÁU 29/11/2019
👉Nhận ngay thông báo hoàn thành thủ tục
👉Giảm trực tiếp 50% học phí vào khoá học vừa đăng ký

#Blackfriday áp dụng cho cả đăng kí online qua Facebook, Website.
#Blackfriday chỉ diễn ra 1 ngày duy nhất bắt đầu từ 8h ngày 29/11 và kết thúc lúc 20h ngày 29/11