Thông tin Thi sát hạchTin tức

Kết quả Thi sát hạch CCHN Môi giới BĐS đợt 45 [31/10/2021]

By 03/11/2021No Comments

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 45 NGÀY 31/10/2021

Click vào download kết quả: THONG BAO KET QUA THI dot 45