Thông tin Thi sát hạchTin tức

(Đợt 18) Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS

By 27/04/2018December 30th, 2020No Comments

Untitled-1

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản Đợt 18 ngày 22/04/2018

Kết quả thi sát hạch tại đây: THONG BAO KET QUA THI dot 18