Chủ tịch HĐQT/ CEO Dong A Solution

Thành viên BGĐ Le and Associates – Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Thành viên HĐQT YBA (Young Businesspeople Association of Ho Chi Minh city)

Nguyên Chủ tịch JCI (Liên đoàn các nhà lãnh đạo và doanh nhân trẻ toàn cầu -National President) tại Việt Nam

Nguyên tổng giám đốc Mai Linh Taxi Tập đoàn Mai Linh

Nguyên Senior Manager TMA Solutions3

Khóa học Giảng viên đứng lớp