CEO NGUYỄN TRẦN NHẬT HUY

Giám đốc chi nhánh – Bộ phận dự án cho vay hộ kinh doanh cá thể, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

  • 2008-20012: PGĐ Techcombank
  • 2012-2013: GĐ CN NH Hàng Hải
  • 2013-2017: GĐ CN NH VPBank
  • 2017: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH Columbia Southern, USA
  • 2017- nay: Trưởng bộ phận Thẩm định – Khối vận hành NH VPBank
  • Giảng viên ĐH Hutech, Tài chính Ngân hàng
Khóa học Giảng viên đứng lớp