Giảng viên Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Savista

  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội
  • Thạc sỹ khoa học kỹ thuật, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kỹ sư xây dựng, Đai học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

1999 – 2019: Giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng số 2, Đại học Kiến Trúc và Đại học Tài chính Marketing

2005 – 2008: Luật gia, Trưởng ban Tư vấn Doanh nghiệp, Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Hội Luật Gia Việt Nam

2008 – nay: Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Savista

  • Thành viên của CLB Doanh Nhân Sài Gòn;
  • Thành viên Hiệp hội Bất động sản TP.HCM;
  • Thành viên Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Man (VCCI)

Khóa học Giảng viên đứng lớp