Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C

  • Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tư vấn và kiểm toán. Ông là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và là một trong những thành viên đầu tiên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Hiện nay, Ông là Ủy viên Ban chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA).
  • Ông có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo, tư vấn về thuế và quản trị kinh doanh. Trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy về tài chính, kế toán và kiểm toán tại các trường đại học, các trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.
Khóa học Giảng viên đứng lớp