• Thạc sỹ Marketing, Đại học Birmingham, Anh Quốc 2004
  (học bổng Chevening của chính phủ Anh)
 • Hơn 17 năm kinh nghiệm lập chiến lược và quản lý thương
  hiệu, truyền thông và marketing trong nhiều lĩnh vực
 • Đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao: Giám đốc khách
  hàng, Giám Đốc Marketing tại các tập đoàn đa quốc gia
  hàng đầu: Ogilvy & Mather, Abbott Nutrition
 • Giải thưởng YouTube dành cho thông điệp sáng tạo và
  truyền thông hiệu quả
 • Mentor Chương Trình Hướng Nghiệp Chevening Việt Nam
  của Đại Sứ Quán Anh
 • Tôn chỉ cá nhân: Cuộc sống là sẻ chia

Khóa học Giảng viên đứng lớp