Giảng viên DƯƠNG TỐNG

Tôi là một người khởi nghiệp, một nhà tư vấn chiến lược kinh doanh, một giảng viên, và là một nhà đào tạo doanh nghiệp.
Tôi hướng đến việc chia sẻ và lan toả những câu chuyện, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng thông qua việc trực tiếp điều hành doanh nghiệp cũng như đào tạo, viết lách.

Kỹ năng

 • Lãnh đạo và quản lý
 • Bán hàng
 • Digital Marketing
 • Huấn luyện và kèm cặp (training and coaching)
 • Giảng dạy (teaching)
 • Viết lách (storytelling)

Giáo dục và chứng chỉ

 • Đại học kinh tế TPHCM | 2004 – 2008 – Cử nhân quản trị kinh doanh
 • NIIT Thủ Đức | 2005 – 2007 – Lập trình viên Quốc tế

Kinh nghiệm làm việc

Ruby Land JSC – Sales Manager | 2011 – 2013

 • Xây dựng và quản lý đội bán hàng 40 người
 • Lập và thực thi chiến lược bán hàng các dự án

CBRE VN – Sales Manager | 2013 – 2015

 • Xây dựng và quản lý đội bán hàng, các sub-agent (sàn F2)
 • Lập và thực thi chiến lược bán hàng theo giai đoạn dự án (marketing, sự kiện, đào tạo…)
 • Tham gia bán hàng trực tiếp với các khách hàng VIP
 • Xây dựng văn hoá đội nhóm
 • Báo cáo đồng thời cho công ty và chủ đầu tư

Becamex Tokyu – Senior Manager | 2015 – 2017

 • Xây dựng và quản lý đội bán hàng đa quốc gia, phát triển các sàn F1
 • Lập và thực thi chiến lược bán hàng;
 • Hỗ trợ xây dựng hệ thống CRM
 • Hỗ trợ đội marketing, kế toán
 • Xây dựng văn hoá đội nhóm

HomeNext – CEO&Founder | 2017 – Hiện tại

 • Xây dựng và điều hành doanh nghiệp
 • Tham gia trực tiệp vào các hoạt động xây dựng, điều phối Bán hàng, Tiếp thị và Vận hành Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Làm việc với các chủ đầu tư

On Home Asia – CEO&Founder | 2020 – Hiện tại

 • Xây dựng và trực tiếp điều hành doanh nghiệp Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, số hoá
 • Làm việc với các đối tác

Đối tác chiến lược – TDMU | 2019 – Hiện tại

 • Giảng viên thỉnh giảng môn Quản trị bán hàng
 • Hỗ trợ trường về sinh viên thực tập, kết nối các doanh nghiệp cho trường,…

Khóa học Giảng viên đứng lớp