GIẢNG VIÊN ĐỖ MINH CHÂU

Cử nhân Luật Đại học Luật Tp.HCM

– 1996 – 2020 Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đòi Nợ Đại Thiên.
– 2000 đến hiện nay: Cổ đông sáng lập; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mua Bán Nợ Đại Thiên, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Mua Bán Nợ Đại Thiên.
– Có hơn 5 năm kinh nghiệm hướng dẫn, đào tạo cho đội ngũ nhân viên thu hồi nợ xấu cho Ngân hàng và các công ty tài chính, đồng thời tư vấn pháp lý hổ trợ
các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân có nhu cầu cần thu hồi nợ xấu quá hạn thanh toán.

Khóa học Giảng viên đứng lớp