Mr PHẠM XUÂN LÃNG

CEO Công ty Invision Hospitality Vietnam

Ông Phạm Xuân Lãng có kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành và là Giám đốc/phó tổng giám đốc cho nhiều công ty quản lý bất động sản danh tiếng.

  • Từ 1996 đến 2001: Giám đốc Quản lý bất động sản Công ty Chesterton International.
  • Từ 2001 đến 2005:  Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ BĐS Sài Gòn.
  • Từ 2005 đến 2008: Giám đốc Quản lý bất động sản Công ty Colliers.
  • Từ 2008 đến 2010: Giám đốc Kinh doanh tiếp thị và Quản lý bất động sản Công ty Platinum 1.
  • Từ 2010 đến 2012: Giám đốc quản lý bất động sản Công ty Colliers Việt Nam.
  • Từ 2012 đến 2014: Phó Tổng Giám đốc Công ty đầu tư BĐS Tương Lai.
  • Từ 2015 đến 2018: Giám đốc quản lý bất động sản Công ty CP An Phú.
  • Từ 2019 đến nay: CEO Công ty Invision Hospitality Vietnam.

Khóa học Giảng viên đứng lớp