Thạc sĩ Nguyễn Trường Quân

 • Thạc sĩ Đại học Kinh tế QuốDân ngành Quản Lý Kinh Tế và Chính Sách
 • 2012 – 2018: Cổ đông sáng lập- Phó Tổng Giám Đốc Dự Án Công Ty Cổ Phần Quản BĐS Đất Việt
  Tìm kiếm tham gia chào giá, lập hồ sơ chào giá, thuyết trình phương án, đàm phán hợp đồng.
 • 2018 – nay: Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ An Điền
  – Tư vấn , đào tạo Quản lý vận hành tòa nhà.
  – Tư vấn và quản lý dự án: khu công nghiệp, khách sạn, khu đô thị…
  – Định hướng hoạt động chung của công ty
Khóa học Giảng viên đứng lớp