Giảng viên Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch Vietbulding

Trình độ: Thac sĩ luật học; Luật sư.
Cơ quan công tác/chức vụ:
– Thạc si – Luật sư tại Công ty Luật Nguyễn Chiến – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội;
– Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội – Hiệp hội Bất đống sản Việt Nam;
– Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý Tòa nhà Việt (VietBuildings)

Khóa học Giảng viên đứng lớp