Tiến sĩ Nguyễn Lữ Phương

  • Trưởng bộ môn Quản lý Tài Nguyên và Môi trường – Khoa Môi trường, Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường (HCMUNRE)
  • Hoàn thành chương trình Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường từ Đại học Kyushu, Nhật Bản vào năm 2012.

Khóa học Giảng viên đứng lớp