Giảng viên Lê Đức Thành

Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân khoa Quản lý đô thị và Môi trường
Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội khoa Công nghệ thông tin
Gần 15 năm trong Lĩnh Vực Quản lý Vận Hành
Giám đốc Công ty Cổ phần Chuỗi Dịch Vụ Hà An
Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm soát côn trùng Hà An
Lĩnh vực hoạt động
– Tư vấn, đào tạo các lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý tòa nhà.
– Tư vấn và quản lý bất động sản: Chung cư, văn phòng, khu công nghiệp…
– Tư vấn thành lập các công ty cung ứng các dịch vụ liên quan lĩnh vực quản lý tòa nhà: TST Việt Nam (Vệ sinh), Môi Trường Xanh (Cây cảnh), Ánh Dương (bảo trì kỹ thuật, Quản lý tòa nhà), An Điền (Quản lý tòa nhà) …

Khóa học Giảng viên đứng lớp