CEO VÕ NHẬT LIỄU

Giám đốc Kinh doanh – Công ty CP Bất động sản Tiến Phước

Là quản lý kinh doanh hàng đầu với gần 15 năm kinh nghiệm trong việc hoàn thành doanh số bán hàng.  Được công nhận cho những đóng góp về việc hoạch định chiến lược kinh doanh – tiếp thị nhằm tăng cường hiệu quả bán hàng, mở rộng thị trường và phát triển khách hàng mới. Gần 10 năm làm việc cô đã đảm nhiệm một số vị trí quan trọng tại các công ty Bất Động Sản.

  • Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Nam Việt.
  • Trưởng bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty cổ phần đầu tư  Năm Bảy Bảy.

Khóa học Giảng viên đứng lớp