Giám đốc vận hành Công ty TNHH Công nghệ Bất động Sản Rever

  • Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong thị trường bất động sản, hơn 10 năm làm việc ở vai trò quản lý và 4 năm tham gia giảng dạy, tôi đã quản lý và làm việc với hơn 500 nhân sự, trực tiếp đào tạo cho hơn 1.000 chuyên viên môi giới đến từ nhiều Công ty. Tôi có niềm đam mê sâu sắc với ngành nghề này và luôn tìm kiếm cơ hội để được đóng góp và mở rộng cơ hội cho mình được học hỏi và phát triển nhiều hơn nữa.
  • [Từ 2008 – 2011] – Môi giới bất động sản
  • [Từ 1/2011 – 12/2014] – Quản lý kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Nam Việt
  • [Từ 12/2014 – 12/2018] – Tổng Giám đốc/Sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển địa ốc Nam Việt
  • [Từ 8/2018 – Hiện nay] – Giảng viên Viện Đào tạo Doanh Chủ
  • [Từ 1/2019 – Hiện nay] – Giám đốc đào tạo Công ty TNHH Công nghệ Bất động Sản Rever

Khóa học Giảng viên đứng lớp