Giám đốc vận hành Công ty TNHH Công nghệ Bất động Sản Rever

Bắt đầu tham gia làm việc trong thị trường bất động sản từ năm 2008, Giảng viên chọn và định vị là Doanh nhân Giảng viên. Trong gần 15 năm vừa làm quản lý, doanh nhân và giảng dạy, phong cách giảng là “thực chiến”, tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi của học viên dựa trên nội dung sát với thị trường và phương pháp “lấy học viên làm trọng tâm”, học viên được tiếp cận các kiến thức cập nhật nhất và có thể áp dụng được ngay.

Kinh nghiệm làm việc

Giảng viên Trần Bảo Huy có kinh nghiệm chuyên sâu với nhiều lĩnh vực trong ngành bất động sản, được tích luỹ qua quá trình thực chiến làm việc, tư vấn, huấn luyện và giảng dạy.

Các đơn vị đã & đang công tác:

  • Công ty Công nghệ Bất động sản REVER
  • Công ty Bất động sản Nam Việt
  • Viện đào tạo Doanh Chủ

Các chương trình đào tạo của giảng viên

  • Quy trình & phương pháp thẩm định giá bất động sản
  • Đào tạo giảng viên nội bộ (Train the Trainer)
  • Quản trị và vận hành nội bộ doanh nghiệp bất động sản
  • Văn hoá doanh nghiệp bất động sản
  • Thị trường bất động sản
  • Dịch vụ khách hàng bất động sản

Khóa học Giảng viên đứng lớp