Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại ; Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất Đai – Môi trường Trường ĐH Luật Tp.HCM

  • Với chuyên môn là Tiến sĩ Luật và kinh nghiệm trên 15 năm giảng dạy. Ông đã từng tham gia các chương trình đào tạo về Pháp luật Bất Động Sản.
  • Hiện ông đang là thành viên Đoàn luật sư Tp.HCM; Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại ; Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất Đai – Môi trường Trường ĐH Luật Tp.HCM

– Trưởng bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị Công ty cổ phần đầu tư  Năm Bảy Bảy.

Khóa học Giảng viên đứng lớp