PCT HĐQT kiêm TGĐ Doanh Chủ | CT HĐQT CTCP Hồng Ngân
TV HĐQT Doanh Chủ | TV HĐQT CTCP Nhiên liệu Sài Gòn
CT HĐQT Doanh Chủ | TGĐ Công ty đầu tư Myan Asset Management
TV HĐQT Doanh Chủ | Executive Director Flanigan Group Inc US & Vietnam
giám đốc kinh doanh bất động sản
TV HĐQT Doanh Chủ | GĐ Chiến lược Bến Thành Group