TIẾN SĨ KINH TẾ: ĐINH CHÍ THÀNH

 • Tư vấn đầu tư các doanh nghiệp FDI
 • Tư vấn đào tạo cho một số doanh nghiệp .
 • Đào tạo tại các trường đại học : ĐH Sài Gòn, ĐH Gia Định, ĐH Kinh Tế HCM,…
 • Đào tạo inhouse training : tập đoàn PV Investment, tập đoàn Asia Collect, tập đoàn Intercontinental,…

CÁC MÔN THƯỜNG XUYÊN GIẢNG DẠY

 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chiến lược
 • Marketing căn bản
 • Quản trị Marketing
 • Hành vi khách hàng
 • Quan hệ khách hàng
 • Kỹ năng thuyết phục
 • Kỹ năng giao tiếp

2007 : Đại diện tại Việt Nam HỌC VIỆN QUẢN TRỊ NAYANG ( NIM, Singapore )

2007 –2010: Chủ doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TMDV NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

2010: Phó Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIM PHU

1/2011 – 2012: Trợ lý chủ tịch Hội Đồng Quản Trị SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM ( vnx.com.vn )

2013 – nay: Chủ doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TMDV TỰ HÀO VIỆT

 

 

 

Khóa học Giảng viên đứng lớp