Tiến sĩ Kinh tế Đinh Chí Thành

  • Tư vấn đầu tư các doanh nghiệp FDI
  • Tư vấn đào tạo cho một số doanh nghiệp .
  • Đào tạo tại các trường đại học : ĐH Sài Gòn, ĐH Gia Định, ĐH Kinh Tế HCM,…
  • Đào tạo inhouse training : tập đoàn PV Investment, tập đoàn Asia Collect, tập đoàn Intercontinental,…
  1. 2007 : Đại diện tại VN HỌC VIỆN QUẢN TRỊ NAYANG
  2. 2007: Chủ doanh nghiệp NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
  3. 2010: Phó Tổng Giám đốc Cty KIM PHU
  4. 2011: Trợ lý CT HĐQT SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VN
  5. 2013: Chủ doanh nghiệp Cty TỰ HÀO VIỆT

Khóa học Giảng viên đứng lớp