Trong một công ty hoạt động minh bạch, hoặc có mong muốn hoạt động minh bạch, cần có người kiểm soát đóng vai trò là người “thổi còi” khi phát hiện các sai phạm, vừa là người hỗ trợ tích cực cho các hoạt động cải tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực “nhạy cảm” như quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý quan hệ cổ đông…

Hoạt động kiểm soát muốn đạt hiệu quả, người được giao trọng trách kiểm soát phải hội tụ một số phẩm chất quan trọng sau:
1. Phải am hiểu ngành, nghề mà công ty đang hoạt động
2. Phải có tính hoài nghi nghề nghiệp. Người làm kiểm soát nhìn đâu cũng phải thấy sai sót, có như vậy mới phát hiện ra sai sót
3. Phải khách quan (tôn trọng sự thật). Muốn khách quan thì cần phải độc lập (về kinh tế, quan hệ, công việc…).

 • Kiểm soát viên trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phải được đào tạo về nghiệp vụ kiểm soát, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình trong vai trò là cá nhân do chủ sở hữu bổ nhiệm, để giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu; việc quản lý điều hành công việc kinh doanh của hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty và Tổng Giám đốc/ Giám đốc” (theo khoản 5 điều 6, quy chế hoạt động của Kiểm soát viên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ có Quy định)
 • Đối với công ty cổ phần thì Ban kiểm soát đóng vai trò của cơ quan tư pháp, có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty. Do đó để đảm bảo cho công ty hoạt động một cách minh bạch thì đòi hỏi Ban kiểm soát phải được trang bị đầy đủ các kỹ năng cũng như kiến thức cần thiết.

Việc Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên được đào tạo một cách bài bản không chỉ giúp ích cho công tác thường kỳ của BKS/ KSV mà còn giúp hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty và TGĐ nhận được những ý kiến đề xuất thiết thực từ họ nhằm giảm thiểu rủi ro, gian lận, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả kinh doanh của DN.

Nhiệm vụ chính của Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên:
1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
2. Phải thẩm định những báo cáo liên quan đến tình hình kinh doanh, báo cáo quản lý, báo cáo tài chính, kiểm toán của công ty.
3. Phải có những kiến nghị dựa trên những công tác kiểm tra để chủ sở hữu/ Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông có cơ sở ra quyết định đúng đắn, kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
4. Nhiệm vụ khác mà theo điều lệ, quy định theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Để trở thành Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên chuyên nghiệp anh/chị thường phải mất ít nhất 1 nhiệm kỳ để đúc kết những kinh nghiệm thực tế về nghề này. Thay vì phải mất ít nhất 3 năm để mày mò, nghiên cứu thì anh/chị chỉ cần bỏ ra khoảng 1 tháng để có những kỹ năng, kỹ thuật quan trọng nhằm phục vụ cho công việc của mình.

Qua chương trình này của Doanh Chủ, Anh/chị sẽ hiểu hơn về vai trò của Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên, nắm vững các kỹ thuật đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trên phương diện tài chính, kiểm soát nguồn vốn công ty; Phân tích các BCTC; những nhân tố tác động đến tài chính Doanh Nghiệp; từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả nhất cho Công ty.

Với phương châm đào tạo mang tính tư vấn, chương trình đào tạo nghiệp vụ dành cho BAN KIỂM SOÁT/ KIỂM SOÁT VIÊN đã được trường Doanh Chủ đào tạo rất thành công trong suốt hơn 5 năm qua với sự tham gia của hàng trăm đơn vị. Không sa đà vào nghiên cứu lý thuyết Doanh Chủ thiết kế chương trình đặc biệt này tập trung vào những vấn đề thực tế mà BKS/ KSV phải đảm nhiệm. Khóa học sẽ cung cấp cho BKS/ KSV những kiến thức và kỹ năng quan trọng để thực thi tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo công ty được quản lý và điều hành theo đúng định hướng của Chủ sở hữu, hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra đối với vốn đầu tư của nhà nước vào quá trình kinh doanh, giảm thiểu mâu thuẫn về lợi ích giữa Chủ sở hữu và các nhà quản trị Doanh nghiệp.

Doanh Chủ trân trọng kính mời Anh/chị tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức & chuyên môn nghiệp vụ với chi tiết như sau:

THÀNH PHẦN GIẢNG VIÊN:

 • PhD. Lê Văn Hưng –  Nguyên Trưởng khoa Luật Kinh Tế ĐHKT Tp.HCM
 • MA, CPA Nguyễn Minh Trí – Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
 • Ông Hoàng Nhâm Nam – Certified Internal Control Specialist – ICI

CHỨNG NHẬN: do Doanh Chủ cấp. Học viên hoàn thành khóa học sẽ đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc

ĐỐI TƯỢNG: Các thành viên BKS Công ty Cổ Phần (đặc biệt là các công ty niêm yết), kiểm soát viên công ty TNHH 1 Thành  viên, kiểm soát viên các công ty nhà nước, các tổng công ty cần kiểm soát vốn… và những cá nhân cần trang bị kiến thức để làm việc.

TÀI LIỆU:
– Học viên được tặng Giáo trình.
– Cuối khóa học viên sẽ được tặng USB Cẩm nang kiểm soát viên/ ban kiểm soát

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: xem chi tiết tại đây

 • Chuyên đề 1. Kiến thức pháp luật dành cho KSV/BKS
 • Chuyên đề 2. Phân tích, thẩm định các báo cáo tài chính
 • Chuyên đề 3. Thẩm định các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập
 • Chuyên đề 4. Đánh giá năng lực vốn và kiểm soát rủi ro tài chính
 • Chuyên đề 5. Thiết lập Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế – COSO
 • Chuyên đề 6. Lý thuyết và Thực hành kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế – IIA
 • Chuyên đề 7. Chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết mối quan hệ giữa Kiểm soát viên, người đại diện vốn và chủ sở hữu. Viết và trình bày báo cáo KSV

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Phone: (028) 6293 4986 l Hotline: 0906 340 386 – 0903 600 662 – 0902 767 662

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ HỌC: 

 • Đăng ký trực tiếp tại Viện đào tạo Doanh Chủ: Lầu 2, 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
 • Chuyển khoản qua số tài khoản: 072 1000 570 511 Tại NH Vietcombank – CN Kỳ Đồng, Tp.HCM