Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 26 ngày 17/03/2019

Click vào download kết quả tại đây KẾT QUẢ THI đợt 26