fbpx

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 30 (28/07/2019)

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 30 ngày 28/07/2019


Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 30

2019-07-31T15:55:07+07:00