Untitled-1

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản Đợt 21 ngày 26/08/2018

Kết quả thi sát hạch tại đây: THONG BAO KET QUA THI dot 21