fbpx

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 36 (21/06/2020)

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 36 ngày 06/06/2020

Click vào download kết quả: THONG BAO KET QUA THI dot 36

2020-06-24T17:41:20+07:00