fbpx

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 35 (05/01/2020)

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 35 ngày 05/01/2020

Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 35.xls

2020-01-07T16:35:00+07:00