fbpx

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 33 (27/10/2019)

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 33 ngày 27/10/2019

Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 33

2019-10-30T15:07:33+07:00