fbpx

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 32 (22/09/2019)

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 31 ngày 22/09/2019


Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 32

2019-09-25T19:20:51+07:00