Tin Doanh ChủUncategorized

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 32 (22/09/2019)

By 25/09/2019No Comments

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 31 ngày 22/09/2019


Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 32