Tin Doanh Chủ

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 30 (28/07/2019)

By 31/07/2019No Comments

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 30 ngày 28/07/2019


Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 30