fbpx

Kết quả thi sát hạch chứng chỉ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BĐS Đợt 29 (23/06/2019)

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 29 ngày 23/06/2019

Click vào download kết quả THONG BAO KET QUA THI dot 29

2019-06-25T19:59:48+07:00