Tin Doanh ChủUncategorized

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi sát hạch cấp CCHN MG BĐS Đợt 36 ngày 21/06/2020

By 18/06/2020June 29th, 2020No Comments

 

Viện đào tạo Doanh Chủ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Đợt 36 năm 2020 cụ thể:

    1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản

   2. Thời gian, địa điểm thi

  • Ngày thi: 21/06/2020
  • Thi cơ sở: 8h-10h
  • Thi chuyên môn: 10h-12h
  • Địa điểm thi: Lầu 2- 643 Điện Biên Phủ- Phường 1-Quận 3-Tp.HCM

Trân trọng thông báo.