Tin Doanh ChủUncategorized

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi sát hạch cấp CCHN MG BĐS Đợt 30 ngày 28/07/2019

By 26/07/2019No Comments

 

Viện đào tạo Doanh Chủ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản Đợt 27 năm 2019 cụ thể:

    1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản

   2. Thời gian, địa điểm thi

  • Ngày thi: 28/07/2019
  • Thi cơ sở: 8h-10h
  • Thi chuyên môn: 10h-12h
  • Địa điểm thi: Lầu 2- 643 Điện Biên Phủ- Phường 1-Quận 3-Tp.HCM

Trân trọng thông báo.