Thông tin Thi sát hạchTin tức

Kết quả Thi sát hạch CCHN Môi giới BĐS đợt 35 [05/01/2020]

By 07/01/2020December 30th, 2020No Comments

Viện Đào tạo Doanh Chủ thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 35 ngày 05/01/2020

Click vào download kết quả: 04 THONG BAO KET QUA THI dot 35.xls