Giảng viên chuyên về Thẩm Định Giá - Đại học Kinh tế
 

Với chuyên môn là Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh và kinh nghiệm trên 20 năm giảng dạy. Bà đã từng tham gia các chương trình đào tạo về thẩm định giá và hiện đang là giảng viên Khoa Kinh tế phát triển, trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.