Phó trưởng phòng KD - Cty TNHH Du lịch Phú Thọ
 

[title size=”2″]Phùng Thúy Loan[/title]

Phó trưởng phòng KD – Công ty TNHH MTV Du lịch Phú Thọ
Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc quản lý ẩm thực, nhà hàng, cô Thúy Loan đã trải nghiệm và tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong vai trò quản lý được chuyển đổi từ bao cấp đến xu hướng kinh doanh phát triển như hiện nay. Cô cũng là phụ trách chính trong công tác huấn luyện nghiệp vụ cho tất cả quản lý và phục vụ trong nội bộ hệ thống công ty TNHH MTV Du lịch Phú Thọ.