Nguyễn Thế Lợi

Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thăng Long
 

Mr.Nguyen The Loi (2)[title size=”2″]Nguyễn Thế Lợi[/title]

Ông Nguyễn Thế Lợi hiện đang là Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP ĐT BĐS Sài Gòn Thăng Long

– Phó Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Doanh Nhân 2030

– Giảng viên Trường Doanh Chủ.