Phó chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học - Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM
 

Với chuyên môn là Tiền sĩ Kinh tế và kinh nghiệm trên 20 năm giảng dạy. Bà đã từng tham gia các chương trình đào tạo về thẩm định giá và hiện đang là Phó chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học – Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM.